Monthly Archives

februar 2017

Ny leder i klubben

By | Aktuelt | No Comments

Det ble avholdt årsmøte i Rana Sykkelklubb onsdag 15. februar 2017. Da Anne-Christine Mohn ønsket å gå av etter tre år som leder, ble Camilla Hagen valgt som ny leder i RSK. Takk til Anne-Christine for en god innsats!

Styret for 2017 består i tillegg av nestleder Jan Birger Solheim, kasserer Bjørn-Einar Nesengmo, styremedlemmer Ketil Hauknes og Bjørg Rodahl Kristensen, samt varamedlemmer Rita Graneng Jakobsen og Verner Johansen.