Om Rana Sykkelklubb

Rana Sykkelklubb ble opprettet i 1983. Klubben arbeider for å fremme sykkelsporten på Helgeland og ønsker å være en bidragsyter til fritidsaktivitet, naturopplevelser og sykkelglede i Rana. Klubben har ambisjoner om å etablere et bredt og aktivt sykkelmiljø for barn, ungdom og voksne. Klubben har 125 aktive medlemmer både innen for terreng og landeveissykling.

Organisasjon

Rana Sykkelklubb er organisert ut fra de hovedaktivitetene vi ønsker å ivareta, skape et miljø for sykkelsporten samt vedlikeholde og gi et tilbud til de som ønsker å delta på lokale sykkelritt og på nasjonalt/ internasjonalt nivå.  Vi utdanner personell innenfor tidtaking og rittorganisering for å styrke miljøet på Helgeland. Vi samarbeider med andre klubber i forbindelse med lån av utstyr og personell ved ulike arrangementer.

Styret

Leder Bjørn Einar Nesengmo
Nestleder Jan Birger Solheim
Kasserer Katrine Stormdalshei
Styremedlem Ketil Hauknes
Styremedlem Anne Christine Mohn
Styremedlem Frode Thomassen
Varamedlem
 Rita Jakobsen
Varamedlem Verner Johansen

Postadresse: Hammerveien 75B, 8626 Mo i Rana
Organisasjonsnummer: 986.842.306
Bankkonto: 4530.13.23186